Rydyn ni'n helpu'r byd i dyfu er 1983

Castings bach, gwahaniaeth mawr! Pam ydyn ni'n mynnu defnyddio proses gwydr dŵr? (1)

Mae castio yn rhan o gost uwch y Sgaffaldiau Ringlock ategolion, mae'r ansawdd yn effeithio'n uniongyrchol ar sefydlogrwydd a diogelwch y nod sgaffaldiau a bywyd gwasanaeth y sgaffaldiau, felly yn y dewis o gastiau, rhaid i ni hefyd sgleinio ein llygaid. Heddiw, hoffem siarad am y castiau.

Prif gastiau sgaffald ringlock yw: cysylltwyr cyfriflyfr, cysylltwyr brace croeslin. Ar hyn o bryd, mae dwy brif broses o gastio sgaffaldiau cloc, mae un yn gast tywod, a'r llall yn wydr dŵr, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddwy broses, sut dylen ni ddewis? Gadewch imi rannu rhai o'n profiadau gyda chi.

Esbonio'r broses o gast tywod a gwydr dŵr

Castio gwydr dŵr

Mae gwydr dŵr fel rhwymwr a thywod cwarts yn cael ei gymysgu mewn cyfran benodol i wneud tywod mowldio, sy'n cael ei wella trwy chwythu carbon deuocsid ar ôl gwneud y mowld, ac yna mae'r mowld yn cael ei godi, ei gau a'i dywallt i gastiau.

Castio cast tywod

Mae'r tywod cwarts yn cael ei gynhesu i'r peiriant cymysgu tywod, ac ychwanegir y resin, yr asiant halltu a'r asiant gwrth-smentio i wneud wyneb y tywod cwarts wedi'i orchuddio â haen o ffilm resin. Ar ôl i'r cymysgu fod yn unffurf, mae'r tywod cwarts yn cael ei ryddhau i'w oeri a'i falu wrth gefn, ac mae angen cynhesu'r iachâd a'i ddefnyddio.

Yn gyffredinol, mae cynhyrchu cast Tywod yn uchel, cost isel; Mae cynhyrchu gwydr Dŵr yn isel ac mae'r gost yn uchel. Yn ôl pris y farchnad, mae pris cysylltwyr gwydr Dŵr 2 gwaith yn fwy na chysylltwyr cast tywod!


Amser post: Ebrill-25-2021